Bantuan E Kasih RM500 Terkini | Pendaftaran & Semak Status

Mastahbisnis.com – Adakah Anda mengetahui mengenai Bantuan E Kasih RM500?

Sistem eKasih merupakan sebuah pangkalan data keluarga miskin yang telah diperkenalkan di peringkat nasional dengan tujuan untuk memudahkan perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program mengenai kemiskinan.

Bantuan melalui eKasih diberikan khusus kepada golongan yang menghadapi kesukaran ekonomi.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat kelayakan dan cara memohon bantuan ini, sila rujuk kepada butiran di bawah.

Selain daripada itu, hari ini adalah ulang tahun pertama sistem eKasih sejak diperkenalkan.

Apa Itu Sistem E-Kasih?

apa itu sistem e-kasih
imej apa itu sistem e-kasih

eKasih merupakan sistem Bank Data Kemiskinan Nasional yang menyimpan maklumat terperinci mengenai kemiskinan, merangkumi profil individu, program atau bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) dari pelbagai agensi pemberi bantuan.

Sistem ini mencakup dari proses permohonan bantuan hingga pemantauan keberkesanan program yang diterima.

Melalui komponen data dalam sistem eKasih ini, pengakses boleh:

 • Semakan status kemiskinan secara atas talian,
 • Menyelaraskan maklumat bantuan,
 • Mengemaskini maklumat kemiskinan secara dalam talian,
 • serta mengira status kemiskinan secara automatik berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).

Sistem ini juga membolehkan penjanaan laporan dan statistik kemiskinan, serta pemetaan dan pemantauan kemiskinan.

Selain fungsi utama itu, data eKasih juga digunakan untuk pemberian bantuan skim i-Suri KWSP sebanyak RM480 setahun, sebagaimana diumumkan dalam Belanjawan tahun sebelumnya.

Jenis Bantuan Yang Boleh Diterima Dengan e-Kasih

Biasanya, pemerintah akan mengumumkan pelbagai jenis bantuan yang ditawarkan kepada individu yang telah disenaraikan dalam sistem semakan eKasih.

Beberapa contoh bantuan kerajaan yang boleh diperolehi termasuk:

1. Sumbangan Asas Rahmah (Bantuan SARA STR)

sumbangan asas rahmah (bantuan sara str)
imej sumbangan asas rahmah (bantuan sara str)

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) merupakan bantuan tunai langsung yang disediakan oleh Kerajaan Perpaduan untuk membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat dalam tahun 2024.

Kadar bayaran STR 2024 adalah bergantung kepada kelayakan bayaran pada fasa permohonan yang telah diluluskan.

Amaun bayaran yang akan diterima oleh penerima STR adalah secara berfasa mengikuti kategori kelayakan bagi setiap fasa permohonan.

Melalui Sumbangan Asas Rahmah (SARa), penerima yang layak akan menerima bakul makanan bernilai RM100 setiap bulan selama 12 bulan.

Bagi golongan yang tidak termasuk dalam kategori miskin atau miskin tegar, bayaran tambahan sebanyak RM300 atau RM150 akan diberikan.

Kelulusan boleh disemak melalui portal Sumbangan Tunai Rahmah di https://bantuantunai.hasil.gov.my.

Status Program MyKasih boleh disemak di laman web berikut: https://www.mykasih.com.my/site/.

Kadar tambahan STR sebanyak RM600 khas untuk penerima isi rumah yang diiktiraf sebagai miskin tegar.

Kelayakan bagi kadar tambahan ini terhad kepada:

 • Penerima isi rumah yang disenaraikan sebagai Miskin Tegar dalam rekod data eKasih.
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi PGK Miskin Tegar RM1,169 berasaskan semakan lintas agensi pendapatan.

Sumbangan tambahan akan disalurkan dalam bentuk bakul makanan dan baucar untuk barangan makanan asas.

Sumbangan Asas Rahmah (SARA) akan diagihkan melalui pengkreditan ke Kad Pengenalan bagi mereka yang layak dengan pembelian barangan makanan di pasaraya terpilih.

Bagi penerima di Sabah dan Sarawak, disarankan untuk membuat semakan terus di laman web STR melalui pautan (https://bantuantunai.hasil.gov.my/).

Berikut adalah langkah-langkah terperinci:

Langkah membeli barangan bantuan makanan mykasih (semenanjung malaysia)

 • Pilih Barangan Keperluan – Penerima bantuan boleh membeli barangan keperluan berdasarkan 10 kategori makanan yang mempunyai label MyKasih di rak tanda harga.
 • Tunjuk MyKad Untuk Pengesahan – Juruwang menyemak status MyKad penerima bantuan.
 • Imbas Kod Barangan – Juruwang mengimbas setiap barang keperluan makanan asas yang ingin dibeli mengikut kategori yang dibenarkan.
 • Bayar Menggunakan MyKad – Penerima bantuan memasukkan nombor pin 6-digit untuk mengesahkan transaksi pembelian.
 • Simpan Resit Untuk Semakan – Penerima bantuan menyimpan resit untuk menyemak transaksi pembelian.

2. I-Suri / i-Saraan KWSP (Insentif RM480 setahun)

i-suri i-saraan kwsp (insentif rm480 setahun)
imej i-suri i-saraan kwsp (insentif rm480 setahun)

Surirumah yang telah mendaftar dengan e-Kasih berhak memohon bantuan di bawah skim i-Suri KWSP.

Melalui skim ini, dengan bayaran serendah RM5 sebulan atau RM60 setahun, surirumah berpeluang menerima insentif sebanyak RM480 setahun daripada kerajaan.

Skim ini memberikan sokongan kewangan kepada surirumah sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka dalam menguruskan rumah tangga dan keluarga.

Dengan penyertaan dalam i-Suri KWSP, surirumah dapat menikmati manfaat tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

3. Bantuan JKM

bantuan jkm
imej bantuan jkm

Terdapat sebelas jenis Skim Bantuan JKM yang boleh dipohon berdasarkan kategori kelayakan:

 • Bantuan Kanak-Kanak (BKK) – Menawarkan bantuan bulanan dari RM150 hingga RM1000 untuk setiap kanak-kanak.
 • Elaun Pekerja Cacat (EPC) – Memberikan elaun sebanyak RM500 sebulan untuk setiap pekerja yang mengalami cacat.
 • Bantuan Am Negeri – Menyediakan bantuan minimum RM100 sebulan per individu dan maksimum RM350 sekeluarga.
 • Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/ Pesakit Kronik Terlantar (BPT).
 • Bantuan Orang Tua (BOT) – Memberikan bantuan sebanyak RM500 sebulan per individu.
 • Bantuan Am Persekutuan (BA) – Bantuan sebanyak RM100 sebulan per individu dan maksimum RM350 sebulan sekeluarga.
 • Bantuan Anak Pelihara (BAP) – Menyediakan bantuan RM250 sebulan bagi setiap kanak-kanak dan maksimum RM500 sebulan sekeluarga yang memelihara 2 orang kanak-kanak atau lebih.
 • Bantuan Latihan Perantis (BLP) – Menawarkan bantuan sebanyak RM200 sebulan per individu.
 • Bantuan Geran Pelancaran (GP) – Bantuan sekaligus dengan jumlah maksimum RM2,700.
 • Bantuan Alat Tiruan/ Alat Sokongan (BAT).
 • Tabung Bantuan Segera (TBS).

Skim-skim ini menyediakan bantuan yang pelbagai untuk membantu individu dan keluarga yang memerlukan, dengan pelbagai kriteria kelayakan yang perlu dipatuhi.

Syarat Kelayakan Bantuan E Kasih RM500

syarat kelayakan bantuan e kasih rm500
imej syarat kelayakan bantuan e kasih rm500

Bagi memohon bantuan eKasih, seseorang dikira layak apabila berpendapatan di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa, iaitu kira-kira RM1,500 (bandar) atau RM1,000 (luar bandar) sebulan.

Kriteria kelayakan lain termasuk golongan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Golongan yang berpendapatan mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa.
 • Warganegara Malaysia.
 • Golongan yang tidak terletak dalam kawasan perkampungan Orang Asli, kawasan FELDA, dan kawasan estet/ladang yang mempunyai pentadbiran sendiri.

Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) adalah kadar pendapatan isi rumah yang ditetapkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) sebagai pengukuran status kemiskinan bagi isi rumah yang terdaftar dalam Sistem eKasih.

Pengukuran PGK tahun 2016 yang masih digunakan bermula 1 Januari 2019.

Secara umumnya, terdapat empat sumber pendapatan yang boleh diterima oleh isi rumah, iaitu:

 • Pendapatan daripada pekerjaan bergaji,
 • Bekerja sendiri,
 • Pendapatan daripada harta dan pelaburan,
 • Serta pindahan semasa yang diterima.

Isi rumah boleh terdiri daripada lebih daripada seorang penerima pendapatan, dan pendapatan yang diterima boleh berasal dari pelbagai punca.

Pendapatan per kapita merujuk kepada jumlah pendapatan kesemua ahli isi rumah dalam sebulan yang dibahagikan dengan bilangan isi rumah tersebut.

Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) pula adalah jumlah pendapatan isi rumah (bulanan) yang ditetapkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) setiap dua tahun sekali.

Maklumat Yang Diperlukan

Untuk membuat permohonan eKasih, pemohon dikehendaki melengkapkan 9 komponen yang merangkumi Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR).

Komponen-komponen ini bertujuan untuk menyediakan maklumat terperinci dan lengkap bagi memudahkan agensi pemberi bantuan mengenali golongan yang benar-benar layak, berdasarkan profil terkini dan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa.

Berikut adalah butiran komponen yang perlu dilengkapkan:

 • Butiran KIR dan AIR: Maklumat peribadi Ketua Isi Rumah dan Ahli Isi Rumah.
 • Lokasi: Alamat kediaman untuk menentukan kawasan kediaman pemohon.
 • Kediaman: Jenis kediaman dan maklumat berkaitan.
 • Pendidikan: Tahap pendidikan Ketua Isi Rumah dan Ahli Isi Rumah.
 • Kemahiran dan Pekerjaan: Maklumat mengenai kemahiran dan pekerjaan yang dimiliki oleh anggota isi rumah.
 • Harta: Senarai harta yang dimiliki oleh isi rumah.
 • Kesihatan: Maklumat kesihatan bagi menilai keperluan bantuan kesihatan.
 • Bantuan: Sebarang bantuan yang telah diterima atau sedang diterima oleh isi rumah.
 • Pendapatan: Rangkaian pendapatan yang diterima oleh isi rumah.

Data eKasih ini penting sebagai asas bagi agensi pemberi bantuan untuk menjalankan penilaian dan memastikan bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan.

Panduan Pendaftaran Bantuan e-Kasih 2024

panduan pendaftaran bantuan e-kasih 2024
imej panduan pendaftaran bantuan e kasih rm500 2024

Individu yang berhasrat untuk mendaftar boleh mendapatkan maklumat lanjut dan melakukan pendaftaran di Pejabat Daerah atau Pejabat Pembangunan Negeri (PPN).

Prosedur pendaftaran boleh dilakukan dengan hadir sendiri ke Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) atau Pejabat Daerah yang berdekatan, atau melalui saluran berikut:

 • Telefon
 • Surat
 • E-mel rasmi
 • Melakukan laporan atau mendaftar kes kemiskinan melalui Pemimpin Tempatan, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK), atau Majlis Perwakilan Penduduk (MPP)

Berikut adalah senarai nombor telefon yang boleh dihubungi untuk tujuan pendaftaran:

PPNNombor Telefon
Perlis04-9731976
Kedah04-7209236
P.Pinang04-2185700
Perak05-2497400
Selangor03-55213600
W.Persekutuan03-40420260 / 61
N.Sembilan06-7659945
Melaka06-3333333
Johor07-2234777
Pahang09-5178208
Terengganu09-6272000
Kelantan09-7455000
Sarawak082-446582
Sabah088-484800

Individu yang memerlukan bantuan boleh menggunakan salah satu saluran di atas untuk mendapatkan bantuan dan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa berkenaan.

Semakan Status eKasih 2024

Semakan status eKasih boleh dilakukan dengan mudah secara dalam talian melalui pautan berikut:

https://ekasih.icu.gov.my/ekasih/Semakan/Pages/CarianAwam.aspx

Selain itu, anda juga mempunyai pilihan untuk menghubungi ICU JPM menerusi Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) – Bahagian atau Unit Kesejahteraan Rakyat.

Anda hanya perlu menyediakan maklumat seperti nama atau nombor kad pengenalan untuk menjalankan semakan dan pengesahan status dengan mudah.

Melalui cara ini, pemohon dan penerima bantuan dapat memantau dan mendapatkan maklumat terkini mengenai status eKasih mereka.

Maklumat Lanjut

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai eKasih, sila layari laman web rasmi Unit Penyelarasan Pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana Menteri melalui pautan berikut: https://www.icu.gov.my/

Jika terdapat sebarang pertanyaan atau keperluan bantuan, anda boleh menghubungi Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) mengikut senarai di bawah ini.

Atau menghubungi ibu pejabat Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri, di talian 03-8000 8000.

Senarai Nombor Telefon PPN Negeri:

NegeriNombor Telefon
Perlis04-9731976
Kedah04-7209236
P.Pinang04-2185700
Perak05-2497400
Selangor03-55213600
W.Persekutuan03-40420260 / 61
N.Sembilan06-7659945
Melaka06-3333333
Johor07-2234777
Pahang09-5178208
Terengganu09-6272000
Kelantan09-7455000
Sarawak082-446582
Sabah088-484800

Untuk pertanyaan melalui e-mel, sila hantar kepada [email protected].

Dengan saluran-saluran ini, pemohon dan penerima bantuan dapat memperoleh maklumat terkini dan bantuan yang diperlukan dengan lebih efisien.