Bantuan Perniagaan Baitulmal | Maklumat Lengkap

Bantuan Perniagaan Baitulmal merupakan inisiatif yang bertujuan memberi sokongan kepada usahawan dan perniaga kecil di Malaysia.

Program ini menyediakan bantuan kewangan serta nasihat perniagaan untuk membantu mereka memajukan perniagaan masing-masing.

Melalui pelbagai skim yang disediakan, Bantuan Perniagaan Baitulmal berusaha untuk memudahkan golongan usahawan mendapatkan akses kepada dana dan bimbingan yang diperlukan bagi pertumbuhan perniagaan mereka.

Apa Itu Bantuan Perniagaan Baitulmal?

bantuan perniagaan baitulmal
Imej bantuan perniagaan baitulmal

Bantuan Perniagaan Baitulmal merupakan satu bentuk sokongan kewangan yang disediakan oleh Baitulmal, iaitu sebuah badan kebajikan yang bertujuan untuk membantu golongan yang memerlukan dalam masyarakat.

Biasanya, bantuan ini diberikan kepada usahawan kecil atau mikro yang ingin memulakan atau memperluaskan perniagaan mereka.

Proses permohonan biasanya melibatkan penilaian terhadap perniagaan yang diajukan untuk memastikan ia memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Sekiranya permohonan diluluskan, bantuan akan diberikan dalam bentuk pinjaman atau modal bagi membantu pembiayaan perniagaan.

Penerima bantuan juga mungkin akan diberikan nasihat atau bimbingan untuk membantu mereka mengurus perniagaan dengan lebih berkesan.

Syarat dan Dokumen Pemohon Bantuan Perniagaan Baitulmal

Syarat pemohonan bantuan perniagaan dari Baitulmal amat penting bagi mereka yang ingin menerima sokongan kewangan dalam membangunkan perniagaan mereka.

Bagi memastikan pemohon memenuhi syarat, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi.

Dengan memahami dengan jelas syarat-syarat yang ditetapkan oleh Baitulmal, para usahawan akan dapat merancang permohonan mereka dengan lebih efektif dan mudah difahami.

Syarat Pemohon Bantuan Perniagaan Baitulmal

Berikut adalah syarat pemohon bantuan perniagaan baitulmal:

 • Warganegara Malaysia
 • Orang Islam/Islam
 • Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah (Mengira kebolehlaksanaan Had al-Kifayah)
 • Telah bermastautin di Wilayah Persekutuan sekurang-kurangnya (1) satu tahun dan terus berbuat demikian

Dokumen dan Cara Pemohon Bantuan Perniagaan Baitulmal

Untuk memohon bantuan dari Baitulmal, pastikan anda mempersiapkan dokumen-dokumen berikut dengan teliti:

 1. Salinan kad pengenalan:
  • Untuk pemohon, suami, isteri, dan kanak-kanak (tidak termasuk yang sudah berkahwin / bekerja). Untuk anak angkat, sertakan surat angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara atau sumpah amanah.
 2. Borang permohonan/pendaftaran.
 3. Satu gambar warna pemohon saiz pasport (pastikan aurat terlindungi untuk wanita).
 4. Salinan PERKESO, pencen, atau penyata gaji. Jika tiada slip gaji, sediakan surat pernyataan pendapatan semasa dari suami dan isteri yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah.
  • Pemohon di Labuan tanpa slip gaji perlu surat daripada ketua kampung mengesahkan pendapatan suami dan isteri.
 5. Salinan surat pengesahan untuk akaun bank pemohon, yang mencakup butiran pemohon dan tarikh transaksi terakhir.
 6. Dua sijil pendaftaran perniagaan dari Suruhanjaya Korporat Malaysia (SSM), yang mengandungi maklumat terkini tentang pemilik dan perniagaan serta perlindungan lesen.
 7. Salinan Lesen Perniagaan Kerajaan Tempatan.
 8. Salinan bil utiliti cukai rumah dan pintu anda.
 9. Dua gambar warna saiz 3R pemohon yang menjalankan perniagaan.

Dokumen Yang Berkaitan dengan Permohonan

NoMasalahDokumen yang perlu dihantarkan
1Pengidap sakit kronikSurat pengesahan daripada hospital kerajaan semata-mata mengesahkan keadaan yang kronik.
2Sedang mengikuti pengajian di IPTSalinan surat tawaran pengajian, ID pelajar, atau pengesahan pengajian.
3Keluarga bermasalahPendua rekod tangkapan atau kertas penjara.
4MuflisAfidavit pendua kebankrapan Syarikat Insolvensi.
5Keluarga berceraiSalinan kertas perceraian, rekod mahkamah, atau dokumentasi hal ehwal keluarga yang diperolehi daripada Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK).
6Ahli keluarga telah meninggal duniaSalinan sijil kematian ibu, bapa, suami, atau isteri.
7Saudara baruPendua kad masuk Islam.
8Orang Kelainan UpayaSalinan kad OKU untuk orang kurang upaya.

Anda boleh menghantar permohonan lengkap ke kaunter Baitulmal MAIWP di Aras G,1,20,22, Bangunan PERKIM No. 150, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, dengan dokumen yang diperlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi nombor telefon 03-4047 9444.

Kesimpulan

Bantuan perniagaan yang diberikan oleh Baitulmal merupakan inisiatif yang bertujuan untuk membantu usahawan kecil dan sederhana dalam memajukan perniagaan mereka.

Program ini menyediakan bantuan kewangan, latihan keusahawanan, serta sokongan teknikal bagi memperkasa peserta dalam mengembangkan perniagaan mereka.

Baitulmal juga turut memberi tumpuan kepada golongan yang kurang berkemampuan ekonomi, memberi peluang kepada mereka untuk memulakan atau memperluaskan perniagaan mereka.

Selain bantuan kewangan, mereka juga diberi latihan dan panduan untuk menguruskan perniagaan dengan lebih berkesan.