Letter of Credit

Letter of Credit

Dalam perdagangan antar negara terdapat dokumen induk yang wajib untuk dipersiapkan agar

Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional (international trade) merupakan suatu gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi dapat

Akad Murabahah

Akad Murabahah

Terdapat banyak sekali bentuk jual beli yang terdapat dalam Islam. Salah satu

Akad Mudharabah

Akad Mudharabah

Kata mudharabah (muqaradhah) ini mempunyai arti bepergian untuk urusan dagang. Akad Mudharabah

Akad Ijarah

Akad Ijarah

Dalam kesempatan kali ini akan dibahas secara lengkap tentang tentang akad ijarah.

Akad Musyarakah

Akad Musyarakah

Istilah lain dari akad musyarakah adalah sharikah atau syirkah atau kemitraan. Adalah