5+ Kelebihan Perniagaan Perkongsian | Jom Cari Tau

Perniagaan perkongsian membawa peluang yang besar bagi mereka yang ingin bekerjasama dalam mencapai matlamat yang sama.

Kelebihannya termasuk perkongsian risiko, di mana tanggungjawab dan kos dibahagikan antara rakan kongsi.

Selain itu, idea dan pengetahuan boleh dipertukarkan antara rakan kongsi untuk mencipta inovasi dan keberkesanan yang lebih besar.

Ini menjadikan perniagaan perkongsian satu pilihan yang menarik bagi mereka yang mengutamakan kerjasama dan perkongsian dalam meraih kejayaan perniagaan.

Apa Itu Perniagaan Perkongsian?

kelebihan perniagaan perkongsian
Imej kelebihan perniagaan perkongsian

Perniagaan perkongsian ialah bila dua orang atau lebih berkongsi tanggungjawab, untung, risiko, dan tugas untuk uruskan perniagaan sama-sama.

Mereka berkongsi sumber daya, idea, duit, dan cara atur perniagaan untuk capai matlamat bersama.

Dalam perjanjian, dijelaskan peranan, tanggungjawab, dan cara berkongsi untung atau rugi. Kelebihannya ialah berkongsi risiko dan untung, dan gabung kepakaran dari semua orang.

Tapi, boleh ada risiko juga sebab tanggungjawab tak terhad atas hutang atau tindakan rakan kongsi.

Penting untuk faham undang-undang tempatan dan buat perjanjian bertulis yang jelas untuk elakkan masalah di masa akan datang.

Senarai Kelebihan Perniagaan Perkongsian

Perniagaan perkongsian mempunyai beberapa kelebihan yang boleh memberi manfaat kepada rakan kongsi:

1. Kos Rendah

Perniagaan perkongsian lebih murah untuk mula berbanding syarikat Sdn. Bhd. atau perniagaan tunggal.

Kos pendaftaran lebih rendah: RM60 setahun untuk nama tred, RM30 setahun untuk nama sendiri, dan RM5 untuk setiap cawangan.

Berbeza dengan pendaftaran syarikat Sdn. Bhd. atau PLT yang memerlukan kos pendaftaran nama dan perniagaan di SSM serta bayaran setiausaha syarikat.

2. Kelangsungan Perniagaan

Perkongsian perniagaan seperti syarikat Sdn. Bhd. atau PLT mempunyai kelebihan dalam menjamin kelangsungan perniagaan walaupun pemilik meninggal dunia.

Ini bermaksud perniagaan akan terus berjalan walaupun pemiliknya tiada.

Tetapi, perkongsian jenis enterprise akan berakhir jika pemilik meninggal, kecuali jika hak milik perniagaan telah dipindahkan kepada waris sebelum beliau meninggal.

3. Liabiliti Terhad

Perniagaan perkongsian yang didaftarkan sebagai syarikat Sdn. Bhd. atau PLT mempunyai kelebihan liabiliti terhad.

Ini bermaksud jika ada hutang perniagaan yang besar, harta peribadi seperti rumah dan kereta tidak digunakan untuk membayar hutang tersebut. Hanya harta perniagaan yang akan digunakan.

Tetapi, perkongsian jenis enterprise tidak ada liabiliti terhad, jadi pemiliknya berisiko muflis jika perniagaan mengalami kerugian.

4. Pembahagian Tugas

Perkongsian perniagaan membolehkan tugas dan tanggungjawab dibahagikan di antara rakan kongsi, menjadikan pengurusan perniagaan lebih mudah dan menjimatkan masa serta tenaga.

Oleh itu, memilih jenis perkongsian perniagaan adalah pilihan bijak untuk memulakan perniagaan dengan kos yang rendah, perlindungan liabiliti, jaminan kelangsungan perniagaan, modal lebih besar, dan pembahagian tugas yang adil di antara rakan kongsi.

5. Modal Lebih Besar

Dalam perkongsian perniagaan, pemilik boleh menyumbangkan lebih banyak modal jika ada lebih ramai rakan kongsi.

Tapi kalau perniagaan tunggal, hanya modal dari pemilik tunggal yang menjadi tumpuan.

Kesimpulan

Kelebihan perniagaan perkongsian menghadirkan sejumlah manfaat yang mencorakkan dinamika perniagaan.

Dengan struktur yang membolehkan pembahagian tugas dan tanggungjawab di antara rakan kongsi.

Perkongsian ini tidak hanya mengurangkan beban individu tetapi juga mendorong kerjasama yang kukuh di dalam perniagaan.

Ini tidak hanya memperkukuh pengurusan, tetapi juga membuka peluang kepada modal yang lebih besar.

Dengan berbagai kontribusi dari setiap rakan kongsi, perniagaan perkongsian sering kali dapat mengakses sumber daya yang lebih luas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing.